پربازدید ترین مطالب

اصول و پیامدها :

۱ : آزاد اندیشی : مشورت و تبادل آراء در فضایی به دور از استبداد و اضطراب به پرورش افکار...

اقدامات شهرستان شهرکرد

شهر شهرکرد : اولویت اول : احیای دشت شهرکرد در این خصوص با پیگیری های انجام شده توسط احمد راستینه...

خاستگاه فقهی شورا

هر یک از مدیران نظام اسلامی اگر بداند در صورت مشورت با صاحب نظران و متخصصان به راه ها و...